Accessos directes:

L' Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona és una publicació elaborada per Gestió i Promoció Aeroportuària - GPA i publicada per la Cambra de Comerç de Barcelona. L' objectiu és donar seguiment a l'activitat de l'Aeroport de Barcelona, per tal de conèixer l'evolució del seu tràfic aeri. És una presentació sistemàtica de dades, sense altres valoracions que les que es desprenguin directament de la informació presentada.    Informe trimestral gener- juny 2014 Informe trimestral gener- març 2014 Informe trimestral gener-desembre 2013 Informe trimestral gener-setembre 2013 Informe trimestral gener-juny 2013 Informe trimestral gener-març 2013 Informe trimestral gener-desembre 2012 Informe trimestral gener-setembre 2012 Informe trimestral gener-març 2012 Informe trimestral gener-desembre 2011 Informe trimestral gener-setembre 2011 Informe trimestral gener-juny 2011 Informe trimestral gener-març 2011 Informe trimestral gener-desembre 2010 Informe trimestral  gener - setembre 2010 Edició especial: carrega aèria 2014.  Aquest informe especial analitza les característiques de la carrega aèria al Aeroport de Barcelona i el seu entorn, afegint com a èmfasis els mercats de Xina, Mèxic i Brasil. Informe especial carga aérea 2014 Edició especial: càrrega aèria 2012. Aquest informe especial analitza les característiques de la càrrega aèria a l'Aeroport de Barcelona i el seu entorn. Informe especial càrrega aèria 2012 Edició especial: Tràfic intercontinental espanyol.Aquest informe especial caracteritza el tràfic intercontinental espanyol durant l'any 2012. Informe especial tràfic intercontinental espanyol Edició especial: càrrega aèria 2011. Aquest informe especial analitza les característiques de la càrrega aèria a l'Aeroport de Barcelona i el seu entorn. Informe especial càrrega aèria 2011 Edició especial: Tràfic Intercontinental Amèrica del Nord i América del Sud (Jul. 2011). Aquest informe especial caracteritza el tràfic aeri de l'Aeroport de Barcelona amb Amèrica del Nord i Amèrica del Sud. Informe especial tràfic intercontinental Amèrica del Nord i Amèrica del Sud. Gener-desembre 2010 Edició especial: Tràfic Intercontinental Àfrica, Àsia i Orient Mitjà (Oct. 2010). Aquest informe especial caracteritza el tràfic aeri de l'Aeroport de Barcelona amb Àfrica, Orient Mitjà i Àsia-Oceania.  Informe especial tràfic continental Àfrica, Àsia i Orient Mitjà. Gener-octubre 2010 Arxius en format .pdf. Tots aquests informes estan disponibles únicament en castellà.