Accessos directes:

L' Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona és una publicació elaborada per Gestió i Promoció Aeroportuària - GPA i publicada per la Cambra de Comerç de Barcelona. L' objectiu és donar seguiment a l'activitat de l'Aeroport de Barcelona, per tal de conèixer l'evolució del seu tràfic aeri. És una presentació sistemàtica de dades, sense altres valoracions que les que es desprenguin directament de la informació presentada.   Informes trimestrals Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona gener- desembre 2013Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona gener- setembre 2013 Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona gener- juny 2013 Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona gener- març 2013 Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona gener- desembre 2012 Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona gener-setembre 2012 Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona gener-març 2012 Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona gener-desembre 2011 Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona gener-setembre 2011 Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona gener-juny 2011 Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona gener-març 2011 Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona gener-desembre 2010 Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona gener-setembre 2010 Edicions especials Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona- Càrrega Aèria 2012 Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona- Tràfic intercontinental espanyol Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona- Càrrega Aèria 2011 Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona- tràfic intercontinental Amèrica del Nord i Amèrica del Sud. Gener-desembre 2010 Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona tràfic- continental Àfrica, Àsia i Orient Mitjà. Gener-octubre 2010 Arxius en format .pdf. Tots els informes estan disponibles únicament en castellà.